Schoolreglement

Schooluren

Van 8.30 uur tot 12.05 uur (kleuters afhalen vanaf 12.00 uur)
Van 13.20 uur tot 15.25 uur (kleuters afhalen vanaf 15.20 uur)
Te laat komen kan niet!
De hoofdingang wordt gesloten om 8.30 uur en om 13.20 uur

Afspraken in verband met brengen en afhalen:

Brengen van alle kinderen:
Van 8.00 tot 8.30 uur en van 13.00 tot 13.20 uur via de hoofdingang.
Uitzondering eerste week voor de instappers: alle instappertjes mogen via kleutertuin
(schuifraam) vanaf 8 uur meteen naar de klas.
Afhalen kleuterschool:
Om 12 uur via de kleuteringang en om 15.20 uur via kleutertuin (schuifraam) voor rode, roze,
paarse en blauwe klas, en via kleuteringang voor groene en gele klas.
Afhalen lagere school:
Om 12.05 en 15.25 uur komen de leerlingen met hun leraren op het plein aan de hoofdingang.

Opvang:

De voor- en naschoolse opvang gaat door in de eetzaal, toegang via klein poortje in de
Kriekelaarstraat.
Voorschoolse opvang van 7.15 uur tot 8.00 uur: € 1 per beurt.
Vanaf 8.00 uur is er gratis toezicht op de speelplaatsen.
De leerlingen die voor 8.00 uur op school worden afgezet, moeten naar de opvang. De
leerlingen hebben geen toelating om zonder toezicht op de speelplaats te zijn.
Naschoolse opvang tot 18.00 uur: € 0,50 per begonnen half uur.
Woensdag tot 14.00 uur: € 0,80 per begonnen half uur.


Verantwoordelijken: Cathy De Smedt, Farheen Sultana, Rita Schoovaerts en Dom De Roover.
Tijdens de opvang gelden dezelfde afspraken en regels als tijdens de schooluren.

Vrije dagen:

Facultatief vrijaf: vrijdag 30/09/2022
Pedagogische studiedag: maandag 3/10/2022
Herfstvakantie: van maandag 31/10/2022 t/m zondag 6/11/2022
Wapenstilstand: vrijdag 11/11/2022
Pedagogische studiedag: woensdag 30/11/2022
Kerstvakantie: van maandag 26/12/2022 t/m zondag 8/01/2023
Facultatief vrijaf: maandag 30/01/2023
Krokusvakantie: van maandag 20/02/2023 t/m zondag 26/02/2023
Pedagogische studiedag: woensdag 22/03/2023
Paasvakantie: van maandag 3/04/2023 t/m zondag 16/04/2023
Hemelvaartsdag: donderdag 18/05/2023
Brugdag: vrijdag 19/05/2023
Pinkstermaandag: maandag 29/05/2023
Einde van het schooljaar: vrijdag 30/06/2023 om 12.05 uur – opvang tot 14.00 uur.

Maaltijden:

Warme maaltijden mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Prijs: € 4,50 voor de kleuters en € 5 voor de lagere school, betaling via de schoolrekening.
Bestelling per week via bestelbriefje in boekentas of voor hele schooljaar doorgeven aan het
secretariaat (telefonisch of via mail).
Menu: zie schoolwebsite.
Annulatie kan alleen indien tijdig gemeld, namelijk 14 dagen vooraf. 

Bestelde maaltijden die niet tijdig geannuleerd zijn, worden sowieso aangerekend, ook in geval van ziekte van uw kind.
Afhalen van de maaltijd is wel mogelijk dan.

Contactgegevens

Directeur: Greet Van der Weyden → directeur@kriekelaar.be of 0472 53 68 12
Administratief medewerker: Sarah Verstrepen → secretariaat@kriekelaar.be of 015 61 09 84

Vragen i.v.m. de klas:
Je neemt zo vlug mogelijk contact op met de klasleraar en bespreekt je vragen/problemen;
Eventueel kan een gesprek met de zorgleraar volgen, al dan niet samen met de klasleraar;
Indien je geen antwoord krijgt bij de klasleraar/zorgleraar, dan contacteer je de directeur
voor een gesprek.
Contact met leraren via agenda of e-mailadres van de school:
voornaam.achternaam@kriekelaar.be

Copyright 2022 - De Kriekelaar
Gesubsidieerde Vrije Basisschool