Organisatie

Schoolbestuur

vzw Komo

Elke basisschool van VZW KOMO heeft 1 stemgerechtigde vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw. De algemene vergadering vergadert minstens éénmaal per jaar. Voor onze school is Walter Hendrickx het stemgerechtigd lid in de algemene vergadering van vzw KOMO.

Binnen de vzw zijn er 8 LOKALE BESTUURSCOMITES (LBC) actief. Elk LBC draagt de verantwoordelijkheid voor de haar toevertrouwde scholen.

Onze school maakt deel uit van het lokaal bestuurscomité KOMO-ZUID

Ons team

Directie en secretariaat

Juf Greet
Directeur
Juf Sarah
Secretariaat

Kleuterschool

Juf Elke
Rode klas (K0)
Juf Layla
Roze klas (K0/K1)
Juf Kaat
Paarse klas (K1)
Juf Cindy
Blauwe klas (K2)
Juf Ingrid
Blauwe klas (K2)
Juf Esther
Groene klas (K2/K3)
Juf Evi
Gele klas (K3)
Juf Yorien
Rode (K0) en gele (K3) klas
Bewegingsopvoeding KS Zorg KS
Juf Melissa
Roze (K0/K1), paarse (K1) en groene (K2/K3) klas
Zorg KS
Juf Sarah
Kinderverzorgster

Lagere school

Juf Laurien
L1A
Juf Ayla
L1B
Juf An
L2A
Juf Wendy
L2B
Juf Sarah
L3
Juf Liesbeth
L3/L4
Meester Dom
L4
Juf Leentje
L5
Zorg LS
Juf Annelies
L5
Meester Christophe
L5/L6
Juf Daisy
L2A, L3, L3/4, L5/6
Zorg LS
Juf Berdien
L6
Meester Jo
Leermeester L.O. - LS
Juf Elke
Zorgcoördinator

Ondersteunend personeel

Juf Rita
Toezicht ochtend
Juf Farheen & juf Cathy
Keuken & toezicht avond
Meester Dom
Toezicht ochtend

Schoolraad

De schoolraad is een formeel participatieorgaan. Ze bestaat uit vertegenwoordigers van:
• ouders;
• personeel;
• lokale gemeenschap.


De schoolraad telt een gelijk aantal vertegenwoordigers per geleding.
De schoolraad overlegt met het schoolbestuur. Ze kan het schoolbestuur ook schriftelijk adviseren.
Indien nodig houdt de schoolraad je op de hoogte van haar standpunten en activiteiten en kan je in
sommige gevallen ook consulteren.
De schoolraad wordt om de 4 jaar opnieuw samengesteld.
De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door en uit de onderliggende
ouderraad en personeelsgeleding. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen
door de twee voornoemde geledingen.

Ouderraad

Ouders kunnen vertegenwoordigd worden in de ouderraad. Scholen moeten een ouderraad oprichten
wanneer ten minste 10 procent van de ouders (minstens 3 ouders) erom vraagt.

De ouderraad kan op vraag van de schoolraad schriftelijk advies uitbrengen, maar ook uit eigen
beweging het schoolbestuur adviseren. De ouderraad houdt je op de hoogte van haar standpunten en
activiteiten.
De ouderraad wordt jaarlijks opnieuw samengesteld.
In onze school wordt de ouderraad samengesteld via rechtstreekse verkiezingen. Elke ouder kan zich
kandidaat stellen bij het begin van elk schooljaar en mag stemmen.

Inge Buelens
Voorzitster
Kim Amsters
Secretaris
Marianne Weemaes
Penningmeester

CLB

De school werkt samen met het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB):

Naam: CLB Het Kompas
Adres: Vijfhoek 1A, 2800 Mechelen
Telefoon: 015 41 89 11
E-mail: mechelen@clbkompas.be
Website: www.clbkompas.be
Contactpersoon CLB (anker): Ann De Wit

Het CLB heeft als opdracht om leerlingen te begeleiden op school en in de maatschappij.
Die begeleiding situeert zich op vier domeinen:
• het leren en studeren;
• de onderwijsloopbaan;
• de preventieve gezondheidszorg;
• het psychisch en sociaal functioneren.

Copyright 2022 - De Kriekelaar
Gesubsidieerde Vrije Basisschool