scholengemeenschap

Vanaf 1 januari 2020 maakt onze school deel uit van de scholengemeenschap: KOMO.
Voor meer info zie luik schoolbestuur.