Oudercontacten

Gezamenlijke infoavonden start schooljaar 2021-2022:
De infoavonden begin september gaan door op dinsdag 7 september voor de kleuterschool.
Voor de rode en paarse klas om 19 uur en voor de blauwe, groene en gele klas om 19.30 uur.
Voor de lagere school gaan deze door op donderdag 9 september.
Voor L2, L3, L3/4 en L4 om 19 uur en voor L1, L5, L5/6 en L6 om 19.30 uur.

Individuele oudercontacten:
• TBC: oudercontact KS
• TBC: oudercontact LS
• TBC: selectieve oudercontacten + L6 (studiekeuze)
• TBC: oudercontact KS
• TBC: oudercontact LS

Ouderlijk gezag:

1. Neutrale en open houding tegenover beide ouders
We bieden al onze leerlingen een luisterend oor. Aan kinderen van wie de ouders scheiden, wil de school extra zorg en aandacht besteden.
De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Wij willen ook in geen geval partij kiezen voor één van beide ouders. Wij hopen dat ouders de echtscheidingszaak buiten de school houden. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen uitspraak van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis of arrest, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.

2. Afspraken rond informatiedoorstroom
We maken afspraken met ouders die niet meer samenleven, over de wijze van communicatie en informatiedoorstroming.
Afspraken in verband met communicatie: de school bezorgt alle informatie via e-mail aan beide ouders.
Rapporten: indien ouders niet meer samenleven, kan er op eenvoudige vraag een kopie worden bezorgd.
Afspraken in verband met oudercontact: we voorzien één oudercontact per leerling en vragen dat de ouders bij voorkeur samen komen naar dit oudercontact.

3. Co-schoolschap is niet mogelijk
Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan je kind tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen schoollopen. Wij moeten de inschrijving van een leerling weigeren als ouders hun kind tijdens het schooljaar afwisselend in verschillende scholen in- en uitschrijven.