Oudercontacten

Gezamenlijke infoavonden start schooljaar:
Voor het beperken van het aantal ouders op school en de veiligheid van iedereen hebben we een aantal wijzigingen doorgevoerd:

 • de infoavonden worden verspreid over meerdere dagen:
  donderdag 3 september: rode en paarse klas, L1A+B, L2A
  maandag 7 september: L3, L3/4, L4
  dinsdag 8 september: blauwe en gele klas, L2B, L5
  donderdag 10 september: groene klas, L5/6, L6
 • elke klas voorziet die avond 2 infomomenten (van 18.30 tot 19.30 uur en van 20.00 tot 21.00 uur
 • je schrijft voor één van de 2 momenten in via een doodle die we nog bezorgen
 • per kind mag er 1 ouder komen
 • het infomoment start meteen in de klas en de ouders die verplicht een mondmasker dragen blijven nadien niet napraten in de klas of op school

  Individuele oudercontacten (onder voorbehoud van de coronamaatregelen):
  • Woensdag 18 november 2020: oudercontact KS
  • Donderdag 19 november 2020: oudercontact LS
  • Dinsdag 2 maart 2021: selectieve oudercontacten + L6 (studiekeuze)
  • Woensdag 23 juni 2021: oudercontact KS
  • Maandag 28 juni 2021: oudercontact LS

  Afspraken bij vragen/problemen op andere momenten:
  U neemt zo vlug mogelijk contact op met de klasleraar en bespreekt uw vragen/problemen.
  Eventueel kan een gesprek met de zorgleraar volgen, al dan niet samen met de klasleraar.
  Indien u geen antwoord op uw vragen krijgt bij de klasleraar/zorgleraar, dan contacteert u de directeur voor een gesprek.


  OUDERLIJK GEZAG:
 • Zorg en aandacht voor het kind:
  Als school bieden we een luisterend oor aan voor al onze leerlingen. Ook voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden.

  Neutrale houding tegenover de ouders:
  De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen vonnis van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.

  Afspraken ivm informatiedoorstroom naar de ouders:
  Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de ouders met beide ouders de afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen.
  Afspraken i.v.m. de agenda, brieven,...
  Afspraken i.v.m. oudercontact: wij nodigen beide ouders uit. Het is wenselijk dat beide ouders samen komen naar het oudercontact.

  Co-schoolschap
  Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan uw kind tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen school lopen. De school moet de inschrijving van een leerling weigeren als de ouders hun kind tijdens het schooljaar afwisselend in verschillende scholen in- en uitschrijven.