dagindeling

Schooluren:
van 8.30 uur tot 12.05 uur
van 13.20 uur tot 15.25 uur

Te laat komen kan niet!
De lessen beginnen stipt om 8.30 uur. We verwachten de kinderen tijdig op school. Wie te laat is, stoort de werking van de school.
De kleuteringang en de hoofdingang worden gesloten om 8.30 uur en om 13.20 uur.
Ouders worden verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid.

Afspraken in verband met brengen en afhalen van de kinderen:
• Kinderen worden gebracht en opgehaald door 1 (groot)ouder.
• Voor- en naschools toezicht: van 7.15 tot 8 uur, van 15.40 tot 18 uur en op woensdag van 12.10 tot 14.00 uur via poort lagere school (kleine poortje Kriekelaarstraat)
• Kleuterschool:
- Brengen van alle kleuters:
 van 8.00 tot 8.30 uur via ingang kleuterschool. Er is een kleuterjuf die de kleuters zal ontvangen aan de deur.
 van 13.00 tot 13.20 uur via de hoofdingang van de school (tussen de 2 fietsenstallingen).
- Afhalen van de kleuters om 12.00 en 15.20 uur:
 rode, roze, paarse en blauwe klas: via poortje kleutertuin. De juf staat aan de schuifdeur van de klas. Ouders volgen het “zwarte pad” in de tuin en blijven niet in de tuin napraten of spelen met de kinderen.
 groene en gele klas: via ingang kleuterschool. Er staat een kleuterjuf die de kleuters naar de ouders stuurt aan de deur. De ouder komt tot aan de voordeur.
• Uitzondering eerste week voor de instappers: alle instappertjes worden door 1 ouder (met mondmasker) naar school gebracht via het poortje van de kleutertuin en mogen via het schuifraam hun kindje in de klas brengen bij de juffen.
• Lagere school:
- Van 8.00 tot 8.30 en van 13.00 tot 13.20 uur: inkom via de hoofdingang van de school.
- Om 12.05 en 15.25 uur komen de leerlingen terug naar buiten via de hoofdingang van de school en maken met hun leerkracht rijen op het plein. Ouders vragen we om achter de nadars te wachten op hun kind, de leerkracht stuurt de kinderen naar de ouder.

Voor- en naschools toezicht:
Voorschools toezicht van 7.15 uur tot 8.00 uur: € 1 per beurt.
Het toezicht door de school begint om 8.00 uur. De leerlingen die voor 8.00 uur op school worden afgezet, moeten naar de opvang. De leerlingen hebben geen toelating om zonder toezicht op de speelplaats te zijn.
Naschools toezicht tot 18.00 uur: € 0.50 per begonnen half uur.
Woensdag tot 14.00 uur: € 0,80 per begonnen half uur.
Verantwoordelijken: Jenny Van Humbeeck, Cathy De Smedt, Dom De Roover en Rita Schoovaerts.
Tijdens de opvang gelden dezelfde afspraken en regels als tijdens de schooluren.

Middagtoezicht:
van 12.05 tot 13.20 uur
Sluiting schoolpoort en kleuteringang van 12.10 tot 13.00 uur
Vergoeding middagtoezich/reftert: € 0,50 per beurt per kind, € 57 per jaar of € 12,50 per 2 maanden, betaling via de schoolrekening.

Vrijblijvend aanbod:
melk en water: €0,50
soep: €0,80
warme maaltijd (alle dagen behalve woensdag): € 4,00 voor kleuters en €4,50 lagere schoolkinderen.
Betalingen via de tweemaandelijkse schoolrekening.
Annulatie van warme maaltijden kan alleen bij afwezigheid wegens ziekte. Secretariaat telefonisch of via mail verwittigen voor 8.30 uur.