dagindeling

Schooluren:
van 8.30 uur tot 12.05 uur (kleuters afhalen vanaf 12.00 uur)
van 13.20 uur tot 15.25 uur (kleuters afhalen vanaf 15.20 uur)

Te laat komen kan niet!
De lessen beginnen stipt om 8.30 uur. We verwachten de kinderen tijdig op school. Wie te laat is, stoort de werking van de school.
De kleuteringang en de hoofdingang worden gesloten om 8.30 uur en om 13.20 uur.
Ouders worden verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid.

Afspraken in verband met brengen en afhalen van de kinderen:
Kleuterschool:
Brengen van alle kleuters: van 8.00 tot 8.30 uur via ingang kleuterschool. Een kleuterjuf ontvangt de kleuters aan de deur.
Van 13.00 tot 13.20 uur via de hoofdingang van de school.
Afhalen om 12.00 en 15.20 uur: rode, roze, paarse, blauwe klas: via kleutertuin (schuifdeur), groene en gele klas: via ingang kleuterschool naar kleine speelplaats of turnzaal. Uitgang via hoofdingang school.

Uitzondering eerste week voor de instappers: alle instappertjes mogen via kleutertuin (schuifraam) vanaf 8 uur meteen naar de klas.

Lagere school:
Van 8.00 tot 8.30 en van 13.00 tot 13.20 uur: inkom via de hoofdingang.
Om 12.05 en 15.25 uur komen de leerlingen met hun leraren op het plein aan de hoofdingang.

Opvang:
De voor- en naschoolse opvang gaat door in de refter, toegang via klein poortje in de Kriekelaarstraat.
Voorschoolse opvang van 7.15 uur tot 8.00 uur: € 1 per beurt.
Vanaf 8.00 uur is er gratis toezicht op de speelplaatsen.
De leerlingen die voor 8.00 uur op school worden afgezet, moeten naar de opvang. De leerlingen hebben geen toelating om zonder toezicht op de speelplaats te zijn.
Naschoolse opvang tot 18.00 uur: € 0,50 per begonnen half uur.
Woensdag tot 14.00 uur: € 0,80 per begonnen half uur.

Verantwoordelijken: Jenny Van Humbeeck, Cathy De Smedt, Rita Schoovaerts en Dom De Roover.

Tijdens de opvang gelden dezelfde afspraken en regels als tijdens de schooluren.

Middagtoezicht:
van 12.05 tot 13.20 uur
Sluiting hoofd- en kleuteringang van 12.10 tot 13.00 uur.
Vergoeding middagtoezicht/refter: € 0,50 per beurt, € 57 per jaar of € 12,50 per 2 maanden, betaling via de schoolrekening.

Vrijblijvend aanbod:
melk en water: €0,50
soep: €0,80
warme maaltijd (alle dagen behalve woensdag): € 4,00 voor kleuters en €4,50 lagere schoolkinderen.
Betalingen via de tweemaandelijkse schoolrekening.
Annulatie van warme maaltijden kan alleen bij afwezigheid wegens ziekte. Secretariaat telefonisch of via mail verwittigen voor 8.30 uur.