Schoolraad

Een schoolraad is verplicht in iedere school. ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

De schoolraad bestaat uit onderstaande vertegenwoordigers:
- ouders: Michael Desender en Marianne Weemaes
- personeel: Ingrid Augustus en Leentje Vanclee
- lokale gemeenschap: Bert Devogeleer en Ilse Van de Velde