Schoolbestuur

 Dit schoolbestuur is eigenlijk organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Schoolbestuur :

Vzw KOMO
Molenbergstraat 4
2800 Mechelen

Oprichtingsdatum : 1 januari 2020
Voorzitter : Patrick Vandewiele
Ondervoorzitter : Paul Lenaerts
Algemeen directeur: Kurt Van Steenlandt

Elke basisschool van vzw KOMO heeft 1 stemgerechtigde vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw. De algemene vergadering vergadert minstens éénmaal per jaar. Voor onze school is Walter Hendrickx het stemgerechtigd lid in de algemene vergadering van vzw KOMO.

Binnen de vzw zijn er 8 LOKALE BESTUURSCOMITES (LBC) actief. Elk LBC draagt de verantwoordelijkheid voor de haar toevertrouwde scholen.
• LBC KOMO-West
voor de basisscholen De Ark, De Vlieger, Sancta Maria (Breendonkstraat) en Sancta Maria (August Van Landeghemstraat)
• LBC KOMO-Zuid
voor de basisscholen Sint-Maarten, Sint-Niklaas, De Zonnewijzer en De Kriekelaar
• LBC KOMO-Noord
voor de basisscholen Sinte-Maria, Sint-Katarina en Sint-Pieter
• LBC KOMO-Centrum
voor de basisscholen Don Bosco, De Parel en Sint-Jozef Coloma
• LBC KOMO-BIM-SEM
voor de basis- en secundaire school BIM-SEM
• LBC KOMO-Sint-Rombouts
voor de basis- en secundaire school Sint-Romboutscollege
• LBC KOMO-TSM
voor de Technische Scholen Mechelen (secundair onderwijs)
• LBC BuBaO – BUSO
voor de basis- en secundaire school buitengewoon onderwijs

Onze school maakt deel uit van het lokaal bestuurscomité KOMO-Zuid.

Het eigenlijke BESTUURSORGAAN is samengesteld uit de volgende leden:

1. de voorzitter van elk LBC
voor KOMO-West: Dhr. Martin Mollemans
voor KOMO-Zuid: Dhr. Walter Hendrickx
voor KOMO-Noord: Dhr. John Clissen
voor KOMO-centrum: Mevr. Patty Swiggers
voor KOMO-BIMSEM: Dhr. Paul Lenaerts
voor KOMO-Sint-Rombouts: Dhr. Theo Moons
voor KOMO-TSM: Dhr. Jan Kets
voor KOMO BuBaO – BUSO: Mevr. Lieve Meysmans

2. 6 gecoöpteerde bestuurders
Dhr. Patrick Vandewiele (voorzitter)
Dhr. Luc Neyens
Dhr. Guido De Laet
Dhr. Dirk Buelens
Dhr. Mark Vermoesen
Mevr. Griet Cockaerts

3. per LBC 1 directeur als adviserend lid
voor KOMO-West: Dhr. Geert Mariën (directeur VBS De Vlieger)
voor KOMO-Zuid: Dhr. Dirk Buelens (directeur VBS Sint-Maarten)
voor KOMO-Noord: Dhr. Dirk Letens (directeur VBS Sint-Pieter)
voor KOMO-centrum: Mevr. Hilde Dewulf (directeur VBS De Parel)
voor KOMO-BIMSEM: Dhr. Jürgen Huyghe (directeur BIMSEM)
voor KOMO-Sint-Rombouts: Dhr. René Schroyens (directeur St.-Romboutscollege)
voor KOMO-TSM: Dhr. Jan Van Eyken (directeur TSM)
voor KOMO BuBaO – BUSO: Mevr. Marijke Vanroy (directeur BuBaO De Sprankel)
De raad van bestuur vergadert in principe maandelijks.

3.1 Werking LBC KOMO-Zuid
Voorzitter :Dhr. Walter Hendrickx

Het LBC KOMO-Zuid bestaat uit de volgende leden :

Hofstade
Greet Van der Weyden
Lena Selleslagh
Walter Hendrickx

Hombeek
Dirk Buelens SMS
Marc Van der Heyden
Hilde Willems

Leest
Ann Jespers
Martin Mollemans
Jan Van den Heuvel

Weerde
Eva Van Reedt
Géry Van Coppenolle
Luc Janssens – secretaris

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet zij een beroep op de adviesleden en op de diocesane pedagogische begeleidingsdienst van het aartsbisdom Mechelen- Brussel.