Schoolbestuur

vzw KOMO

Molenbergstraat 4
2800 Mechelen

Oprichtingsdatum : 1 januari 2020
Ondernemingsnummer: 0870.585.094
Bevoegde ondernemingsrechtbank: Ondernemingsrechtbank Antwerpen
Afdeling Mechelen
Voochtstraat 7, 2800 Mechelen

Voorzitter : Patrick Vandewiele
Ondervoorzitter : Paul Lenaerts
Algemeen directeur : Kurt Van Steenlandt

Elke basisschool van vzw KOMO heeft 1 stemgerechtigde vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw. De algemene vergadering vergadert minstens éénmaal per jaar. Voor onze school is Walter Hendrickx het stemgerechtigd lid in de algemene vergadering van vzw KOMO.

Binnen de vzw zijn er 8 LOKALE BESTUURSCOMITES (LBC) actief. Elk LBC draagt de verantwoordelijkheid voor de haar toevertrouwde scholen.

Onze school maakt deel uit van het lokaal bestuurscomité KOMO-ZUID.

• LBC KOMO-Zuid (voorzitter LBC: Dhr. Walter Hendrickx)
012104 Vrije Basisschool De Kriekelaar, de Tilbourgstraat 16, 1981 Hofstade
045278 Vrije Basisschool De Zonnewijzer, Pastorijstraat 15-19, 1982 Weerde
045286 Vrije Basisschool Sint-Maarten, Hombekerkouter 18, 2811 Hombeek
012062 Vrije Basisschool Sint-Niklaas, Dorpstraat 10, 2811 Leest

• LBC KOMO-West (voorzitter LBC: Dhr. Martin Mollemans)
011619 Vrije Basisschool De Ark, Wolverbosstraat 25, 2800 Mechelen
143611 Vrije Basisschool De Vlieger, Steenweg op Heindonk 8, 2801 Heffen
010661 Vrij Basisschool Sancta Maria, A.Van Landeghemstraat 117, 2830 Willebroek
126342 Vrije Basisschool Sancta Maria, Breendonkstraat 160, 2830 Willebroek

• LBC KOMO-Noord (voorzitter: Dhr. John Clissen)
011585 Vrije Basisschool Sint-Pieter, Grote Nieuwedijkstraat 58, 2800 Mechelen
011825 Vrije Basisschool Sinte-Maria, Zwarte Leeuwstraat 18, 2820 Bonheiden
010141 Vrije Basisschool Sint-Katarina, Gen. Deschachtstraat 18, 2860 SKW

• LBC KOMO-Centrum (voorzitter: Mevr. Patty Swiggers)
011635 Vrije Basisschool Sint-Jozef Coloma, Colomalaan 3, 2800 Mechelen
125104 Vrije Basisschool De Parel, St-Jan Berchmansstraat 1, 2800 Mechelen
011569 Vrije Basisschool Don Bosco, Molenbergstraat 6, 2800 Mechelen

• LBC KOMO-BIMSEM (voorzitter: Dhr. Paul Lenaerts)
123919 Internaat Berthoutinstituut-Klein Seminarie, Bleekstraat 2, 2800 Mechelen
102434 Internaat Berthoutinstituut-Klein Seminarie, Bleekstraat 3, 2800 Mechelen
122796 Berthoutinstituut-Klein Seminarie, Bleekstraat 3, 2800 Mechelen
047894 Berhoutinstituut-Klein Seminarie, Bleekstraat 3, 2800 Mechelen
011551 Vrije Basisschool De Wondertuin, Bleekstraat 2, 2800 Mechelen
011852 Vrije Basisschool De Luchtballon, Nieuwe Beggaardenstr. 50, 2800 Mechelen

• LBC KOMO-SRCO (voorzitter: Dhr. Theo Moons)
030759 Sint-Romboutscollege, Veemarkt 56, 2800 Mechelen
011651 Vrije Basisschool Sint-Romboutscollege, Veemarkt 56, 2800 Mechelen

• LBC KOMO-TSM (voorzitter: Dhr. Jan Kets)
110379 TSM middenschool, Onder-den-Toren 13, 2800 Mechelen
126185 TSM bovenbouw, Jef Denynplein 2, 2800 Mechelen
109892 Technische Scholen Mechelen, Jef Denynplein 2, 2800 Mechelen

• LBC BuBaO – BUSO (voorzitter: Mevr. Godelieve Meysmans)
027706 Sint-Janshof, Nekkerspoelstraat 358 B, 2800 Mechelen
025882 BuBaO De Vlinder, Nekkerspoelstraat 391, 2800 Mechelen
129494 BuBaO De Sprankel, Nekkerspoelstraat 358 A, 2800 Mechelen

Het eigenlijke BESTUURSORGAAN (schoolbestuur) is samengesteld uit de volgende leden :
1. de voorzitter van elk LBC
voor KOMO-Zuid: Dhr. Walter Hendrickx
voor KOMO-West: Dhr. Martin Mollemans
voor KOMO-Noord: Dhr. John Clissen
voor KOMO-Centrum: Mevr. Patty Swiggers
voor KOMO-BIMSEM: Dhr. Paul Lenaerts
voor KOMO-Sint-Rombouts: Dhr. Theo Moons
voor KOMO-TSM: Dhr. Jan Kets
voor KOMO BuBaO – BUSO: Mevr. Godelieve Meysmans

2. 6 gecoöpteerde bestuurders
Dhr. Patrick Vandewiele (voorzitter)
Dhr. Luc Neyens
Dhr. Rik Patteet
Dhr. Dirk Buelens
Dhr. Mark Vermoesen
Mevr. Griet Cockaerts

3. per LBC 1 directeur als adviserend lid

voor KOMO-Zuid Mevr. Greet Van der Weyden (directeur VBS De Kriekelaar)
voor KOMO-West Dhr. Geert Mariën (directeur VBS De Vlieger)
voor KOMO-Noord Dhr. Dirk Letens (directeur VBS Sint-Pieter)
voor KOMO-Centrum Mevr. Hilde Dewulf (directeur VBS De Parel)
voor KOMO-BIMSEM Dhr. Jürgen Huyghe (directeur BIMSEM)
voor KOMO-SRCO Dhr. René Schroyens (directeur St.-Romboutscollege)
voor KOMO-TSM Dhr. Jan Van Eyken (directeur TSM)
voor KOMO BuO Mevr. Marijke Vanroy (directeur BuBaO De Sprankel)

Het bestuursorgaan vergadert in principe maandelijks.

Volledige samenstelling van ons LBC KOMO-Zuid:

Voorzitter : Walter Hendrickx

Leden van het LBC:

Hofstade:
• Greet Van der Weyden
• Lena Selleslagh
• Walter Hendrickx

Hombeek:
• Dirk Buelens SMS
• Marc Van der Heyden
• Hilde Willems

Leest:
• Ann Jespers
• Martin Mollemans
• Jan Van den Heuvel

Weerde:
• Eva Van Reeth
• Géry Van Coppenolle
• Luc Janssens – secretaris

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet zij een beroep op adviesleden en op de diocesane pedagogische begeleidingsdienst van het aartsbisdom Mechelen- Brussel.