Oudercontacten

Gezamenlijk oudercontact bij de start van het schooljaar op dinsdag 5 september voor de lagere school en op donderdag 7 september voor de kleuterschool, telkens om 19.30 uur.

Individuele oudercontacten:
- woensdag 15 november 2017
- dinsdag 20 februari 2018 voor L6 (studiekeuze)
- dinsdag 20 maart 2018: selectieve oudercontacten
- woensdag 27 juni 2018

OUDERLIJK GEZAG:

Zorg en aandacht voor het kind:
Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden.

Neutrale houding tegenover de ouders:
De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen vonnis van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.

Afspraken ivm informatiedoorstroom naar de ouders:
Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de ouders met beide ouders de afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen.
Afspraken i.v.m. de agenda, brieven,...
Afspraken i.v.m. oudercontact

Co-schoolschap
Het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk van bij welke ouder het verblijft, kan niet. Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, weigert de school mee te werken aan het co-schoolschap.