Oudercontacten

Gezamenlijk oudercontact bij de start van het schooljaar op dinsdag 3 september voor de lagere school en op donderdag 5 september voor de kleuterschool, telkens om 19.30 uur.

Individuele oudercontacten:
- woensdag 20 november 2019 voor de kleuterschool
- donderdag 21 november 2019 voor de lagere school
- dinsdag 20 februari 2020 voor L6 (studiekeuze)
- dinsdag 24 maart 2020: selectieve oudercontacten
- woensdag 24 juni 2020 voor de kleuterschool
- donerdag 25 juni 2020 voor de lagere school

Afspraken bij vragen/problemen op andere momenten:
U neemt zo vlug mogelijk contact op met de klasleraar en bespreekt uw vragen/problemen.
Eventueel kan een gesprek met de zorgleraar volgen, al dan niet samen met de klasleraar.
Indien u geen antwoord op uw vragen krijgt bij de klasleraar/zorgleraar, dan contacteert u de directeur voor een gesprek.


OUDERLIJK GEZAG:

Zorg en aandacht voor het kind:
Als school bieden we een luisterend oor aan voor al onze leerlingen.
Ook voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden.

Neutrale houding tegenover de ouders:
De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen vonnis van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.

Afspraken ivm informatiedoorstroom naar de ouders:
Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de ouders met beide ouders de afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen.
Afspraken i.v.m. de agenda, brieven,...
Afspraken i.v.m. oudercontact: wij nodigen beide ouders uit. Het is wenselijk dat beide ouders samen komen naar het oudercontact.

Co-schoolschap
Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan uw kind tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen school lopen. De school moet de inschrijving van een leerling weigeren als de ouders hun kind tijdens het schooljaar afwisselend in verschillende scholen in- en uitschrijven.