dagindeling

Dagindeling:
van 8.30 uur tot 12.05 uur
van 13.20 uur tot 15.25 uur

Te laat komen kan niet! De lessen beginnen stipt om 8.30 uur. We verwachten de kinderen tijdig op school.
Ouders worden verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid.
Aan de ouders vragen we om niet in de gang of op de speelplaats te blijven staan.
Vanaf de eerste schooldag onthalen we onze kleuters aan de deur van de inkomhal kleutergang. 's Morgens vanaf 8.00 uur en 's middags vanaf 13.00 uur. De kleuters maken zelf hun boekentas leeg met de kleuterjuf. 
De kleuteringang, de schoolpoort lagere school en de fietsenstallng sluiten om 8.30 uur en om 13.20 uur.

Afhalen kinderen:
Kleuters langs de ingang kleuterschool bij het eerste belsignaal (12.00 uur en 15.20 uur).
Kinderen lagere school na het twee belsignaal (12.05 en 15.25 uur).
Voetgangers via de schoolpoort en fietsers via de fietsenstalling.

Middagpauze:
van 12.05 tot 13.20 uur
Sluiting schoolpoort en kleuteringang van 12.10 tot 13.00 uur
Vergoeding middagtoezicht: € 0,50 per beurt per kind, € 57 per jaar of € 12,50 per 2 maanden, betaling via de schoolrekening.

Vrijblijvend aanbod::

 • melk en water: €0,50
 • soep: €0,80
 • warme maaltijd (alle dagen behalve woensdag): € 4,00 voor kleuters en €4,50 lagere schoolkinderen.
  Annulatie warme maaltijden kan alleen wegens ziekte - telefonisch verwittigen voor 8.30 uur.
  Betalingen via de tweemaandelijkse schoolrekening.


  Voor- en naschools toezicht
  :

 • Voorschools van 7.15 tot 8.00 uur - €1 per beurt
 • Naschools tot 18.00 uur - €0.50 per begonnen half uur
 • Woensdag tot 14.00 uur - €0.80 per begonnen half uur.
 • Verantwoordelijken: Jenny Van Humbeeck, Cathy De Smedt, An Deprins, Dom De Roover en Rita Schoovaerts.
 • Tijdens deze opvang gelden dezelfde afspraken en regels als tijdens de schooluren.