dagindeling

Schooluren:
van 8.30 uur tot 12.05 uur
van 13.20 uur tot 15.25 uur

Te laat komen kan niet!

De lessen beginnen stipt om 8.30 uur. We verwachten de kinderen tijdig op school. Wie te laat is, stoort de werking van de school.
De kleuteringang en de hoofdingang worden gesloten om 8.30 uur en om 13.20 uur.

Brengen en afhalen kinderen:
Via brief voor de proefperiode van 02/09 t.e.m. 26/09 worden de nodige richtlijnen verstrekt. Na deze proefperiode ontvangt u een bijlage met de definitieve regeling die vanaf dan wordt opgenomen in ons schoolreglement.

Voor- en naschools toezicht:
Voorschools toezicht van 7.15 uur tot 8.00 uur: € 1 per beurt.
Het toezicht door de school begint om 8.00 uur. De leerlingen die voor 8.00 uur op school worden afgezet, moeten naar de opvang. De leerlingen hebben geen toelating om zonder toezicht op de speelplaats te zijn.
Naschools toezicht tot 18.00 uur: € 0.50 per begonnen half uur.
Woensdag tot 14.00 uur: € 0,80 per begonnen half uur.
Verantwoordelijken: Jenny Van Humbeeck, Cathy De Smedt, An Deprins, Dom De Roover en Rita Schoovaerts.
Tijdens de opvang gelden dezelfde afspraken en regels als tijdens de schooluren.

Middagpauze:
van 12.05 tot 13.20 uur
Sluiting schoolpoort en kleuteringang van 12.10 tot 13.00 uur
Vergoeding middagtoezicht: € 0,50 per beurt per kind, € 57 per jaar of € 12,50 per 2 maanden, betaling via de schoolrekening.

Vrijblijvend aanbod::
melk en water: €0,50
soep: €0,80
warme maaltijd (alle dagen behalve woensdag): € 4,00 voor kleuters en €4,50 lagere schoolkinderen.
Annulatie warme maaltijden kan alleen wegens ziekte - telefonisch verwittigen voor 8.30 uur.
Betalingen via de tweemaandelijkse schoolrekening.