Schoolraad

Een schoolraad is verplicht in iedere school. ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

De schoolraad bestaat uit onderstaande vertegenwoordigers:
- ouders: Michael Desender, Els Van Rillaer en Marianne Weemaes
- personeel: Ingrid Augustus, Leentje Vanclee en Wim De Brauwere
- lokale gemeenschap: Bert Devogeleer en Ilse Van de Velde

De vergadering voor het schooljaar 2017-2018:
- maandag 2 oktober 2017 om 20 uur
- maandag 22 januari 2018 om 20 uur
- maandag 23 april 2018 om 20 uur
- maandag 11 juni 2018 om 20 uur