Schoolbestuur

 Dit schoolbestuur is eigenlijk organisator van het onderwijs in onze school.Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Adres:
Gesubsidieerde Vrije Basisschool " De Kriekelaar"
de Tilbourgstraat 16
1981 Hofstade
Telefoon: 015 61 09 84
Fax: 015 62 03 06
E-mail: school@kriekelaar.be

Voorzitter
Walter Hendrickx
Secretaris
Kris Gielis
Penningmeester
Peter Buelens
Bestuurder
Frans Metdenancxt
Lena Selleslagh
Herman Verlinden
Koen Mol
Leden Algemene Vergadering
Nadine Janssens
Willy Penninckx
François Tobback
Louis Van Roost