Welkom

De Kriekelaar is een kleine, gezellige dorpsschool die zorgt voor een open leef- en leeromgeving waarin leerlingen, ouders en schoolteam zich goed en betrokken voelen.

Als katholieke school vertrekken wij vanuit christelijke waarden en normen die we ook aan onze kinderen willen meegeven.
We bieden de kinderen een veilige en geborgen sfeer en we begeleiden hen in hun zoektocht naar hun eigen identiteit met extra aandacht voor sociale, emotionele en cognitieve ontplooiing.

Test