HomeNoodopvang tijdens de paasvakantie -> inschrijven voor dinsdag 31 maart - 16 uur

Beste ouder(s)

Hopelijk verkeren jullie en al wie jullie lief is in een goede gezondheid. Als COVID-19 toch heeft toegeslagen, dan wensen we jullie een heel spoedig herstel toe.

Tot 3 april 2020 blijven de lessen geschorst. Vanaf 6 april 2020 start de paasvakantie.

Wat de opvang betreft blijft het basisprincipe van toepassing: leerlingen die thuis kunnen opgevangen worden, blijven thuis.

Als school blijven wij echter ook tijdens de paasvakantie onze maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen. Daarom kunnen kinderen/leerlingen die gezond zijn en van wie de ouders een job uitoefenen in een cruciale sector (zorg, apotheek, voeding, distributie, openbaar vervoer en veiligheidsdiensten) voor opvang terecht op school.

De opvang zal op vrijwillige basis worden verzorgd door leerkrachten van de school. Tijdens de opvang in de paasvakantie is het NIET de bedoeling dat er ‘lesopdrachten’ onder welke vorm dan ook aangeboden worden. De nadruk ligt op sport, spel en creatief bezig zijn met extra veel aandacht voor de geldende hygiënemaatregelen. Kinderen die ziek worden tijdens de opvang of symptomen vertonen, moeten onmiddellijk door de ouders worden opgehaald.

We kiezen bewust voor een opvang in de eigen school. Het is volgens virologen van het grootste belang dat de samenstelling van een bestaande groep mensen - die dus eerder al contact hadden - de komende weken gelijk blijft. Dat noemt men een 'contactbubbel.' Hoe minder contact met mensen van buiten de groep, hoe kleiner de kans dat het virus in die groep geraakt (groepsbescherming).

Laat de school weten of voor je kind van maandag 6 april tot vrijdag 17 april nog opvang op school nodig is.
Stuur een e-mail naar directeur@kriekelaar.be - voor dinsdag 31 maart 16.00 u, met vermelding van de naam van je kind, de dag(en) waarop u opvang wenst en het uur van brengen en ophalen. Aanpassingen in functie van de actuele situatie kunnen via hetzelfde mailadres.

De volksgezondheid staat centraal. De veiligheid van uw kind, uw familie en onze personeelsleden zijn het allerbelangrijkste.

We spreken uitdrukkelijk onze grootste waardering uit voor al die mensen die vandaag de samenleving draaiende houden (verpleegkundigen, zorgpersoneel, winkelbedienden, artsen, laboranten, veiligheidspersoneel, onderhoudspersoneel, ...).

Zorg goed voor jezelf, voor je gezin, voor elkaar!Inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021

Inschrijvingen voor broers en zussen:
van maandag 13 t.e.m. vrijdag 24 januari 2020

Inschrijvingen voor alle andere leerlingen:

  • Digitaal aanmelden tussen 2 en 31 maart 2020 via www.kiesjeschool.be
  • Inschrijven van de aangemelde kinderen met een ticket tijdens de schooluren tussen 4 en 26 mei 2020

Infomomenten voor ouders van nieuwe leerlingen:
dinsdag 18 februari en donderdag 5 maart 2020 om 19 uur