HomeHEROPSTART LESSEN L1, L2 EN L6 + NOODOPVANG VANAF 15 MEI

ONZE SCHOOL HERSTART!

Onze school kan veilig herstarten: vanaf vrijdag 15 mei krijgen L1, L2 en L6 dan enkele voor- of namiddagen les op school.

Wanneer krijgt wie les?

-> Leerjaar L6 (in 2 groepen)
Op vrijdag 15 mei in de voormiddag van 8.30 tot 12.05 uur.
Vanaf maandag 18 mei op maandag-, dinsdag-, donderdag- en
vrijdagnamiddag van 13.20 tot 15.25 uur.
-> Leerjaar L1 (in 3 groepen)
Vanaf maandag 18 mei op maandag-, woensdag- en
vrijdagvoormiddag van 8.30 tot 12.05 uur.
-> Leerjaar L2 (in 3 groepen)
Vanaf dinsdag 19 mei op dinsdag- en donderdagvoormiddag van
8.30 tot 12.05 uur.

We begrijpen dat de heropstart een ingrijpende gebeurtenis zal zijn, zowel voor jullie, jullie zoon of dochter als voor onze personeelsleden. Na zoveel weken zien zowel leerlingen als leerkrachten elkaar voor de eerste keer “live” terug. Er zal dan ook de nodige aandacht besteed worden aan het delen van ervaringen over deze bizarre tijd.

Donderdag 21 (Hemelvaartsdag) en vrijdag 22 mei (Brugdag) zijn er geen
lessen voorzien.

Hoe houden we onze school veilig?

• Vaste lesgroepen (lesbubbels) voor L1-L2 en L6: deze groepen
blijven altijd dezelfde en zitten altijd in hetzelfde lokaal. De leerlingen krijgen les in kleinere groepen (maximaal 14 leerlingen, afhankelijk van de grootte van het klaslokaal).
• Er zijn aparte speeltijden en er wordt geen refter georganiseerd. Wel kunnen deze leerlingen hun eigen tussendoortje en drinkbus meebrengen.
• Afstand houden (1,5 meter): de leraars en leerlingen houden voldoende afstand van elkaar zowel in de klas, de gangen als op de speelplaats.
• Mondmaskers: de leerlingen moeten geen mondmasker dragen. De leraars
dragen wel een mondmasker of geven les met een plexi gelaatsbeschermer indien niet kan voldaan worden aan de “social distancing”.
• Netheid: leraars en leerlingen kunnen vaak hun handen wassen of ontsmetten met handgel. De lokalen worden regelmatig verlucht. De school maakt de lokalen regelmatig grondig schoon.
• We besteden voldoende tijd om onze kinderen alle handelingen rond hygiëne op school aan te leren

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?

• Stuur je kind nooit naar school als het zich ziek voelt.
• Draag eventueel zelf een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
• Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de school.
• We vragen dat één ouder het kind begeleidt tot aan de ingang van de school.
• Bij het einde van de lessen/opvang verwachten we dat slechts één ouder het kind ophaalt.
• Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.
• Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
• Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.
• Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via mail.

Binnenkomen en buitengaan voor leerlingen L1, L2 en L6.

• Binnenkomen langs de hoofdingang (tussen de 2 fietsenstallingen), ook wanneer ze naar de opvang komen wanneer er geen lessen zijn gepland voor hun leerjaar.
• Afhalen van leerlingen L1, L2 en L6: via de poort grote speelplaats.

Wat als je kind ziek is?

• Zieke kinderen moeten thuisblijven.
• Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven.
Meer informatie over de procedure: https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_proce...
• Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of verder thuis blijft leren.
• Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan mag je kind de lessen op school volgen. Tenzij de behandelende arts anders oordeelt.
• Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je dan om je kind onmiddellijk af te halen. Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.

Wat gebeurt er als een kind op school besmet is met corona?

• Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) doet een contactonderzoek en neemt de gepaste maatregelen.
• Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. Hoe lang en hoe intens was het contact? Dat bepaalt of het om een hoog risico contact of laag risico contact gaat.
• Is je kind een hoog risico contact van de besmette persoon? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Neem twee keer per dag de temperatuur van je kind. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.
• Is je kind een laag risico contact van de besmette persoon? Dan mag je kind naar school blijven gaan. Laat je kind buitenshuis een stoffen mondmasker dragen. Je kind moet ook 1,5 meter afstand houden van andere personen. Beperk extra sociale contacten en verplaatsingen. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.
• Word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag je kind verder naar school blijven gaan.

Wat gebeurt er met de leerjaren die niet starten op 15 mei?

• Voor de leerlingen van de andere leerjaren verandert er niets. Ze krijgen de
nieuwe leerstof via afstandsonderwijs.

Wat leren de leerlingen? En hoe gaan we hen opvolgen?

• We beperken ons tot de essentiële onderwijsdoelen. We zorgen voor een
evenwichtig en afwisselend vakkenpakket.
• Uitstappen, pedagogische studiedagen, sportdagen en facultatieve verlofdagen gaan niet meer door dit schooljaar. Zo hebben de leerlingen meer tijd om te leren en te oefenen.
• Iedereen krijgt een eerlijke evaluatie. We geven alle leerlingen alle kansen om te bewijzen wat ze kunnen.
• Door de coronacrisis kunnen een aantal afspraken van het schoolreglement niet uitgevoerd worden. Dat is overmacht.

Hoe bereid je als ouder je kind voor?

• Praat met je kind. Stel het gerust dat het weer veilig naar school kan. Zit je kind in een leerjaar dat nog niet terug naar school mag? Leg dan uit waarom dat nu nog niet kan.
• Bereid je kind voor: via welke weg gaat je kind naar school, wat moet het doen op de bus, tram of trein, leg uit waarom veel mensen een mondmasker dragen.
• Van kinderen voor wie lessen georganiseerd worden op school, verwachten we dat ze ook effectief aanwezig zijn.

Hoe kan je als ouder je kind helpen bij het leren?

• Blijf in de buurt om vragen te beantwoorden.
• Wanneer kan je kind werken voor school? Maak samen een plan op.
• Maak voldoende tijd om te ontspannen, ook voor jezelf.
• Gaat het moeilijk om thuis te leren? Neem contact op met de klasleraar. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken.
• We weten dat het niet gemakkelijk is. Je doet wat je kan, dat is meer dan
voldoende.

Hoe wordt de opvang op school georganiseerd?

• Welke kinderen vangen we op?
Kinderen van ouders die niet van thuis uit werken. De ouders werken in een
cruciale sector of in een sector die opnieuw opgestart is.
Twijfel je of je kind naar de opvang kan? Neem dan contact op met de school.
• Omdat alle groepen die les krijgen op school moeten worden opgesplitst, kunnen scholen problemen krijgen qua opvangcapaciteit. Het aantal lokalen en personeelsleden waarover de school kan beschikken is immers niet oneindig. We vragen dan ook met aandrang alleen gebruik te maken van de opvang indien je kind hiervoor in aanmerking komt (zie hierboven).
• We zorgen voor een veilige opvang. We gebruiken overal dezelfde maatregelen (zie boven).
• We zijn ervan overtuigd dat we door een goede samenwerking en door wederzijds begrip het meeste kans maken om de combinatie van onze verschillende opdrachten (onderwijs op school, afstandsonderwijs en opvang) waar te maken.
• Brengen en halen van de kinderen in de NOODopvang (kleuters en
leerlingen L3, L4 en L5) verloopt vanaf 15 mei via de ingang kleuterschool.

Meer informatie?

• Wil je graag meer weten over de heropstart van scholen?
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informati...
• Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be
We volgen de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. We kunnen de
lessen op school enkel herstarten, als de Veiligheidsraad de beslissing en
de timing niet verandert.

Samen kunnen we dit! Samen verslaan we Corona!Inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021

Gezien de situatie hebben wij de invulformulieren voor de inschrijvingen via de post opgestuurd. Indien u deze niet ontvangen heeft, graag even contact opnemen met de school via telefoon of mail.

Draag goed zorg voor elkaar!