LAATSTE NIEUWS...

SCHOOLSTRAAT

De Kriekelaar doet mee aan de campagne van de Vlaamse Overheid. Wij testen onze schoolstraat van 17 september tot 12 oktober 2018. De Graaf Cornetstraat en de Zustersstraat worden op schooldagen van 8.15 tot 8.40 uur afgesloten. De straten zijn enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers.

VERBOUWINGSWERKEN IN ONZE SCHOOL

Tijdens de werkzaamheden is de school voor de lagere school enkel toegankelijk via de poort kant Kriekelaarstraat. De toegang tot de kleuterschool blijft open.

DE KRIEKELAAR WANDELT ZICH WARM OP DONDERDAG 20 DECEMBER 2018